Fantasmagorie - wystawa

Obraz z wystawy Fantasmagorie
Obraz z wystawy "Fantasmagorie" - fragment.

Fantasmagorie i inne zmyślenia czyli świat Teresy. Teresa Ulma łączy kilka światów . Ten realny z kuchnią, zakupami, dziećmi i mężem, zawodowy – szkoła oraz świat zamyśleń, refleksji, świat martwych natur, ”aktów we wnętrzu”, ”miast cieni”, ”miast znaków”, ”naszych cieni” czy świat „gdzie gubiąc się odnajduję”. 

Są to tematy podejmowane w obrazach olejnych, rysunkach i pastelach. Twarze, ramiona i torsy zostały skonstruowane z brył, światła i cieni wydobytych z mroku płaszczyzn, powtarzające się rytmicznie i niespokojne. W malarstwie i rysunku artystka dąży do syntezy. Postacie konstruowane są mocno ale po kobiecemu, ciepło. Nie jest to zimne wyrachowanie. Studiowanie rzeźby odzwierciedla konstrukcję obrazów i rysunków.

 

Artystka myśli przede wszystkim o całości, nie rozdrabnia swojej wizji. Do całej płaszczyzny, do przepływających przez nią cieni i światła podchodzi z jednakowym napięciem i poczuciem odpowiedzialności wobec kreowanego przez siebie świata. W kompozycjach Teresy sprawy przestrzeni odgrywają bardzo istotną rolę. Rozbijają one jednolity świat ujęty w ramy prostokąta czy kwadratu. Płaszczyzny są wielokształtne o skomplikowanych profilach. Na postaciach wtopionych w tło artystka wydobywa przy pomocy środków malarskich, cieni i świateł inne iluzyjne przestrzenie otwierające się w głąb. Obserwujemy podwójną grę przestrzeni rzeczywistej i nierzeczywistej. Malarstwo z rysunkiem jakby się uzupełniały nawzajem, natomiast tkanina jest traktowana trochę inaczej, może przez to, że materia i technika tkania rządzi się innymi prawami a może jest to taka kobieca odskocznia, może odtrutka. Teresa od myślenia rzeźbiarskiego poprzez kreacje rysunkowe, w których już pojawia się kolor, następnie malarstwo i tkaninę, która dopełnia jej twórczość, tworzy jeden z artystycznych światów. Oprócz tego znajduje czas na pracę dydaktyczną w Liceum Sztuk Plastycznych /…../ a to jest już zupełnie inny świat.

 

Henryk Cebula 
Pogranicze 
12 XII 1995